Regattaweg 5 9731AJ Groningen
0613637779
in.shape05@gmail.com

Privacyverklaring

In Shape by Anita respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Daarom is er een beleid geformuleerd met betrekking tot de verwerkingen zelf en het doel ervan, zodat betrokkenen hun rechten zo goed mogelijk zelf kunnen beheren.

Voor alle aanvullende informatie over persoonsgegevens kunt u terecht op de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

1 Wettelijke bepalingen
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Anita Bos wonende te Groningen.

2 De verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden verzameld door In shape by Anita. Persoonsgegevens die bij In shape by Anita worden genoteerd zijn:
– Naam
– Geslacht
– Leeftijd
– Adresgegevens
– E-mail/telefoonnummer
– Gezondheidsgegevens
– Voetklachten, om de behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.
– Eventueel foto’s van de resultaten van gel lak, uiteraard wordt er om toestemming gevraagd.

3 Doel van de verwerking
Uw gegevens worden niet zomaar verzameld. Uw gegevens worden verwerkt voor:
– Het maken van een afspraak in de agenda, op locatie.
– Het kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om een betere dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Het verlenen van een betere dienst aan u toe.
– Het bepalen of behandelingen uitgevoerd kunnen worden.

4 Registratie van persoonsgegevens
Uw gegevens worden schriftelijk geregistreerd.

5 Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens ten alle tijde in te zien, aan te passen of te verwijderen. Ook heeft u het recht op bezwaar tegen het verwerken van de persoonsgegevens. U kunt een verzoek tot corrigeren, verwijdering, inzage sturen naar in.shape05@gmail.com
Binnen het tijdsbestek van 4 weken kunt u een antwoord verwachten op uw verzoek.

6 Geautomatiseerde besluitvorming
In shape by Anita neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

7 Bewaartermijn persoonsgegevens
In shape by Anita bewaart uw gegevens niet langer dan nodig en gebruikt en bewaard volgens de duur zoals in de wet weergegeven is.

8 Delen van persoonsgegevens met derden
In shape by Anita zal de persoonsgegevens uitsluitend aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onder geen ander geval worden er persoonsgegevens aan derden verstrekt.

9 Beveiligen persoonsgegevens
In shape by Anita doet er alles aan om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Voor de bescherming van uw persoonsgegevens worden passende maatregelen genomen, wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens dan ook erg serieus.
Mocht u het idee hebben dat er misbruik wordt gemaakt van uw persoonsgegevens of dat er niet zorgvuldig mee om wordt gegaan kunt u contact opnemen via: in.shape05@gmail.com

10 Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11 Contact
Voor vragen, verzoeken of meer informatie kunt u contact opnemen met Anita Bos via in.shape05@gmail.com of 0613637779

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 7 maart 2019